Op woensdag 27 maart vindt ons jaarlijks scholentornooi voor lagere scholen terug plaats in Schiervelde.